Splošni Pogoji poslovanja spletne trgovine  ter spletnega portala FTEAM *
in
razstavnega lokala FORTASSE d.o.o., Ptujska cesta 155, Maribor
fortasse    -   fteam

ter spletnih strani: www.fortasse.si(.eu), www.fteam.si, www.dedrait.si, www.sailselect.si, www.fcharter.si(.eu), www.vector.si, www.leidi.si(.eu), www.bmy.si, www.forwater.si(.eu), www.excelboats.si(.eu)

* Spletne strani: www.fortasse.si(.eu), www.fteam.si, www.dedrait.si, www.sailselect.si, www.fcharter.si(.eu), www.vector.si, www.leidi.si(.eu), www.bmy.si, www.forwater.si(.eu), www.excelboats.si(.eu) so v nadaljevanju opredeljene kot : Fteam (spletni portal Fteam).
 

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika.

Logotip FORTASSE je registrirana blagovna znamka, ki je v lasti FORTASSE d.o.o., Čanžkova ulica 9, 2000 Maribor  in je zaščitena kot industrijska lastnina. Vse ostale blagovne znamke, storitvene znamke in blagovna imena, ki se prikazujejo na spletišču, so last njihovih lastnikov.

 

Opredelitev pojmov:

·        ponudnik je:  FORTASSE d.o.o., Čanžkova ulica 9, 2000 Maribor ali 3F- Darko Fras s.p., Ptujska cesta 155, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ponudnik); ponudnik v konkretnem primeru je razviden iz ponudbe/predračuna ali računa.

·        uporabnik je oseba, ki uporablja spletni portal Fteam

·        kupec je osebe, ki je opravila naročilo oz.nakup na spletnem portalu Fteam ali z njeno pomočjo

·        spletna prodajalna je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov

·        pogodba je lahko pisna kupoprodajna pogodba ali predračun/faktura, s podpisom pogodbe oz.plačilom predračun/računa je sklenjena pogodba, ki zavezuje ponudnika in kupca skladno z v pogodbi navedenimi pogoji, temi splošnimi pogoji ter tozadevno veljavno zakonodajo.

·        Ti Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe – tudi, če v pogodbi ni posebej zapisano, razen če v pogodbi izrecno ni zapisano in določeno, da so izločeni.

 
Spletni portal
Fteam je v lasti ponudnika kot avtorska in intelektualna lastnina in se lahko uporabljajo le s temi splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) ter pravnim obvestilom, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev, pri čemer si ponudnik pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja.

Že s samo uporabo spletnega portala Fteam se predvideva, da je uporabnik oz. obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) seznanjen, tako z navedenimi splošnimi pogoji kot z pravnim obvestilom in se z njimi strinja. Uporabnikom svetujemo, da splošne pogoje poslovanja in pravno obvestilo preverijo vsakič, ko se odločijo uporabljati spletni portal Fteam ter ga uporabljajo skladno s 120 členom veljavnega Obligacijskega zakonika.

Spletni portal Fteam se trudi biti aktualne ter svojim uporabnikom in kupcem posredovati pravilne podatke in informacije, vendar pa ponudnik ne jamči za točnost objavljenih podatkov in informacij na spletnem portal Fteam ter tako ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli druge, materialne ali nematerialne, odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini tega spletnega portala. Prav tako ponudnik ni odgovoren za vsebino katerekoli zunanje, druge spletne strani, ki je kakorkoli povezana s spletnimi stranmi spletnega portala Fteam.

 

Naročila in dobavni roki

Spletna prodajalna spletnega portala Fteam obratuje neprekinjeno razen v primeru tehničnih motenj in nujnih vzdrževalnih del. Naročila kupcev sprejemamo pisno, preko elektronske pošte - neprekinjeno, ter po telefonu 041-211 999 v času uradnih ur poslovanja razstavnega salona. Vsa naročila oddana do 15. ure bodo v primeru, da so izdelki na zalogi odpremljena v roku 2-5 delovnih dni. O predvidenem roku dostave so kupci obveščeni ob potrditvi naročila. Če izdelka ni na zalogi se rok dobave lahko podaljša in se določi sporazumno med strankama na enega izmed naštetih načinov komuniciranja (elektronska pošta, telefaks, telefon). V času uradnih ur poslovanja razstavnega salona, je mogoče naročila oddati tudi osebno v razstavnem salonu. Čas uradnih ur razstavnega salona na Ptujski cesti 155, Maribor je objavljen na vhodu v razstavni salon.

 

Cene in način plačila

Vse cene v spletni prodajalni spletnega portala Fteam in v razstavnem salonu so v evrih in vsebujejo DDV - razen, če ob ceni ni posebej označeno, da cena ne vsebuje DDV. Lokacija prevzema je na Ptujski cesti 155, Maribor, razen če je ob izdelku(-ih) izrecno označeno lokacija prevzema (fco.) drugje. Cene veljajo do spremembe in jih lahko ponudnik spremeni brez predhodnega obvestila, prav tako ponudnik ne rabi navajati razlogov za morebitno spremembo cen.

 

V spletni prodajalni spletnega portala Fteam in v razstavno-prodajnem salonu, je mogoče opraviti plačilo izbranega blaga na več načinov, način izbire plačila, je izključna pravica ponudnika:

·        po predračunu (avans)

Pravne in fizične prejmejo predračun, na podlagi katerega potem nakažejo znesek za naročeno blago na transakcijski račun ponudnika. Za izdajo predračuna morajo kupci posredovati vse potrebne informacije, ki jih zahtevamo ob naročilu. Če izdelka ni na zalogi potem je na predračunu naveden tudi rok dobave o katerem sta se stranki prej dogovorili. Predračun se lahko pošlje po pošti, faksu ali elektronski pošti. Predračuni so izstavljeni praviloma v 2 (dveh) dneh od prejema naročila. Predračun je veljaven 5 delovnih dni od dneva izstavitve oz. tako dolgo kot je označeno na predračunu. Na predračunu-ponudbi so navedeni tudi točni plačilni pogoji, v kolikor le-teh ni navedenih, velja, da mora biti opravljeno plačilo najkasneje ob prevzemu blaga!

·        po računu

Pravne in fizične prejmejo račun za dobavljeno blago/storitev. Račun plačajo, v na računu navedenem valutnem roku, na poslovni račun ponudnika!

 

ROK DOBAVE se šteje od prejema naročila-plačila predračuna  ter je označen na predračunu!

 

Nakup darilnih bonov  

Splošno

Darilni bon je izkazni papir, ki ga ponudnik izda proti plačilu v obliki listine.

Izključna pravica ponudnika je oblika in vsebina listine – darilnega bona. Darilni bon se lahko glasi  na denarno vrednost – izključno v € (evrih) ali na točno določeno blago. V primeru , ko se darilni bon glasi na denarno vrednost, ga je ponudnik zavezan sprejeti kot plačilo za blago, ki ga ponuja v razstavnem salonu ali na spletnem portalu Fteam. V primeru , ko se darilni bon glasi na točno določeno blago, ga je ponudnik zavezan sprejeti kot plačilo za blago, v količini, obliki in načinu, kot je navedeno na darilnem bonu.

Gotovinsko izplačilo darilnega bona ni možno, niti delno niti v celoti.

 Nakup darilnega bona

Darilni bon je možno kupiti v razstavnem salonu na Ptujski cesti 155 v Mariboru ali preko spletnega portala Fteam.
Pri nakupu darilnega bona veljajo enaka določila, kot so navedena v Splošnih pogojih poslovanja, izjema je le vračilo kupljenega darilnega bona.
Vračilo kupljenega darilnega bona, ni možno.

 

Obveznosti ponudnika

Obveznost ponudnika iz darilnega bona nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona z nakazilom na poslovni račun ponudnika.  

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost ponudnika iz darilnega bona preneha s tem, ko ga le-ta sprejme kot plačilo za blago ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona. Čas veljavnosti darilnega bona je zapisana na darilnem bonu.  

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v razstavnem salonu na Ptujski cesti 155 v Mariboru, zahteva prinosnik tako, da bon predloži ponudniku, kot plačilo ob nakupu blaga. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati v skladu z določili teh Splošnih pogojev !

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona pri nakupu preko spletnega portala Fteam, zahteva kupec tako, da zahteva izstavitev predračuna. Na osnovi izstavljenega predračuna, pošlje bon na naslov ponudnika, kot plačilo za nakup blaga. Stroški in odgovornost pošiljanja bona na naslov ponudnika v celoti in brez omejitev, bremenijo kupca. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati na poslovni račun ponudnika, kot je v Splošnih pogojih poslovanja navedeno za plačila po predračunu.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Ostala določila

Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon v celoti za neveljavnega.
Ponudnik zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

 

Hranjenje poslovne dokumentacije

Vsa relevantna poslovna dokumentacija se hrani v skladu z veljavno zakonodajo pri pogodbenem partnerju za vodenje in spremljanje poslovanja ali v kolikor je to dovoljeno v razstavnem lokalu. Dvojnik računa ali kopijo pogodbe, lahko pridobi kupec v skladu z veljavno zakonodajo na osnovi pisne zahteve.

 

Stroški pošiljanja in pakiranja

Za vse pošiljke posredovane s pomočjo podjetja DPD, kjer je prevzemno mesto Ptujska cesta 155, Maribor in dostava na področju Republike Slovenije, veljajo naslednji stroški pošiljanja in pakiranja:

·        za pošiljke skupne bruto teže do 5 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 4,50€ oz. 6,00€ v primeru plačila po povzetju

·        za pošiljke skupne bruto teže do 10 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 5,50€ oz. 7,00€ v primeru plačila po povzetju

·        za pošiljke skupne bruto teže do 20 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 8,50€ oz. 10,00€ v primeru plačila po povzetju

·        za pošiljke skupne bruto teže do 40 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 14,50€ oz. 16,00€ v primeru plačila po povzetju

·        za pošiljke skupne bruto teže do 60 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 18,50€ oz. 20,00€ v primeru plačila po povzetju

·        za pošiljke skupne bruto teže nad 60 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 28,50€ oz. 30,00€ v primeru plačila po povzetju

·        za pošiljke posebnih dimenzij, tež in oblike (npr. 3F šotori, čolni, kajaki, ipd.) ter kjer je prevzemno mesto drugje kot na Ptujski cesti 155, Maribor ali dostava izven področja Republike Slovenije ali je ponudnik dostave po želji kupca, so stroški pošiljanja in pakiranja, predmet posebne ponudbe –

·         

GARANCIJA IN POOBLAŠČENI SERVISI

Vsi izdelki v prodaji v spletnem portalu Fteam in v razstavnem salonu na Ptujski cesti 155, Maribor, imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku.
Ponudnik se bo potrudil, da bo uveljavljanje garancije možno ob izpolnitvi naslednjih minimalnih kriterijev, ki so navedeni na garancijskem listu; velja pa: garancija za vse izdelke je 1 leto, razen za izdelke, kjer ni to drugače definirano.
Garancija praviloma ne velja za: potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH akumulatorje, žarnice, varovalke, elektronske komponente, itd. Garancijo se uveljavlja s kopijo računa in garancijskim listom. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bodo na servisu odpravili brezplačno. Stroški pošiljanja izdelka v garancijski dobi, na servis, bremenijo kupca, stroški pošiljanja, po odpravi napake v garancijski dobi, pa ponudnika. Stroški pošiljanja izdelka izven garancijske dobe, na servis in po odpravi nazaj h kupcu, bremenijo kupca. Servis za izdelke izven garancije je zagotovljen za obdobje 5 let, če z zakonom ni drugače določeno. Garancija preneha veljati pri:

- okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile
- če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja.
- pri uporabi izdelka v komercialne, športne ali druge nerekreativne namene - razen ko je na pogodbi to izrecno zapisano
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- zaradi nespoštovanja garancijskih pogojev

V kolikor želite dodatne informacije v zvezi z garancijo in pooblaščenimi servisi, se lahko obrnete na info@fortasse.eu.

 

 VRAČILO BLAGA

Kupci, ki blago naročijo preko spletnega portala Fteam in jim ga dostavimo na dom ali drugo želeno lokacijo, lahko v primeru, da z naročenimi izdelki niso zadovoljni, ali želijo od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti, blago vrnejo v roku 15 dni po prevzemu na naslov FORTASSE d.o.o. Ptujska cesta 155, 2000 Maribor ali nas o tej želji pisno obvestijo v roku 15 dni po prejemu blaga. V slednjem primeru mora kupec najkasneje v naslednjih 15 dneh blago nepoškodovano tudi vrniti.

Vračilo izdelkov, po tem členu, ni mogoče za izdelke, ki jih je ponudnik naročil na osnovi zahteve kupca - izstavljenega predračuna in vsaj delno plačane po predračunu.

Izdelki, ki jih želite vrniti, morajo biti :

1. nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži.

2. Vračilu obvezno priložite kopijo računa.

Stroški pošiljanja blaga, v vsakem primeru, bremenijo kupca.

V kolikor so na blagu opazni znaki uporabe ali obrabe ali blago ni vrnjeno v originalni embalaži, se za vsak začetni dan, ko ponudnik ni mogel polno in brez kakršnihkoli omejitev razpolagati z blagom, zaračuna dnevna obrabnina v višini 3% od vrednosti blaga z vključenim DDV.

V kolikor je potreben ogled na terenu, ali odvoz blaga s strani ponudnika, krije vse s tem povezane stroške, kupec (kilometrino, dnevnice, nočnine, transportne stroške, idr.) Ponudnik ima pravico do avansnega plačila v 100% višini predvidenih stroškov. Ponudnik je dolžan v roku 8 dni po opravljeni storitvi, izstaviti kupcu detajlni račun za vse nastale stroške in poračunati avansno predplačilo.

Kupec naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjih primerih:
- če je izdelek naročen na posebno zahtevo kupca na podlagi avansnega predračuna
- če je izdelek narejen po navodilih kupca in/ali je prilagojen njegovim željam oz. potrebam
- če gre za dobavo časopisov, revij in podobnih periodičnih publikacij

Kupnino* vam bomo v roku 15 dni vrnili na račun iz katerega je bilo izvedeno plačilo ali na vaš drugi račun (le tega morate ob vračilu navesti).

* kupnina ne vsebuje stroškov morebitnega pakiranja in pošiljanja: višina vrnjene kupnine se zmanjša za stroške morebitnega pakiranja in pošiljanja, v višini, kot je obračunana na dejanskem računu  ! 

 

NAPAKE NA SPLETNI STRANI

Napake na spletnem portalu Fteam niso izključene. Če je cena izdelka, ki ste ga naročili, napačna, vas bo o tem dejstvu obvestil prodajalec ponudnika in vam ponudil možnost, da izdelek kupite po pravilni ceni, ki vam jo bo tudi navedel. Prav tako bo ponudnik čimprej odpravil napako (če še ni bila odpravljena) in se vam opravičil zanjo. Ponudnik izdelka stranki ne bo prodal po ceni, ki bi bila škodljiva za podjetje, če je bila stranka o tem pravočasno obveščena. Ponudnik si pridržuje pravico, da napako popravi v roku treh (3) delovnih dni od dne, ko je bil o napaki obveščen.

Fotografije -slike so simbolične. Barve lahko zaradi tehnično-tehnoloških razlogov odstopajo od originalov. Dimenzije niso proporcionalno primerljive. Fotografije lahko vsebujejo tudi elemente, ki niso predmet osnovne ponudbe (posebna izvedba, opcijska ali dodatna oprema, ipd.) !

 

 OBVEZNI PODATKI PRI NAROČILU

Poleg podatkov, ki so nujni za dostavo (ime, priimek, točen naslov) je obvezno vpisati tudi pravilno telefonsko številko, s katero preverimo resničnost naročila. Če te številke ni ali je nepravilna smatramo naročilo za neveljavno.

 

 OSEBNI PODATKI

Osebne podatke, ki nam jih posredujete na spletnem portalu Fteam, bomo uporabljali izključno za komunikacijo z osebami, ki nam podatke posredujejo. Nikakor jih ne bomo posredovali ali prodali tretjim osebam.

 

 REKLAMACIJE IN INFORMACIJE

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s storitvijo spletnega portala Fteam pričakujemo vaše sporočilo na naslov info@fortasse.eu.

 

V Mariboru, 31.12 2015